Střediska doporučené hiporehabilitace

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek.

 

Seznam středisek:

Střediska jsou seřazena abecedně.  U každého je označena působnost dle krajů a zaměření.  U každého profilu najdete webové stránky střediska, podívat se fotografie nebo stát fanoušky facebookové stránky.

Přečtěte si jako poznáte kvalitní hiporehabilitační středisko.

http://hiporehabilitace-cr.com/jak-poznat-kvalitni-hiporehabilitacni-stredisko/

 

 
Caballinus, z.s. - Kraj Praha

Caballinus - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči (děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9031

 

Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Farma Poláček,  Svrkyně –Hole 11, 252 64
Sídlo, kontaktní adresa: U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 26575743
Telefon: 777 971 907 
Email: tereza.honcu@caballinus.cz
Web: www.caballinus.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 100 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, intenzivní týdny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Západočeský kraj

Zbůch - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii.

Členské číslo ČHS - 9028

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Jitka Poláková, Dis. – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Sídlo, kontaktní adresa: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
IČ: 411 949
Telefon: 377 830 660
Email: polakova@centrumzbuch.cz
Web: www.centrumzbuch.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů ročně, děti od 3 let, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Epona, z.s. - Jihomoravský kraj

EponaStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii, Aktivity s využitím koní, Paravoltiž a Přípravu koní pro hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9005

Ing., Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka, hipoterapie, příprava koní v hiporehabilitaci, paravoltiž
MUDr. Martina Jansová - hipoterapie
Martina Audová - aktivity s využitím koní
Mgr. Jana Sklenaříková - paravoltiž

Adresa provozovny: Hostěnice 188, Mokrá 664 04
Sídlo, kontaktní adresa: Bratislavská 21, 602 00 Brno
IČ: 69707332
Telefon: : 469 648526, 728 163704
Email: epona@hipoterapie.cz
Web:  www.hipoterapie.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.
Letní tábor.

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
Hamzova léčebna Luže-Košumberk - Pardubický kraj

Hamzova léčebna - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii.

Členské číslo ČHS - 9032

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení hipoterapie:
Alena Krejsová – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Košumberk 80, 538 54 Luže
Sídlo, kontaktní adresa: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže
IČ: 00183024
Telefon: 469 6485 26, 728 163 704
Email: krejsova@hamzova-lecebna.cz
Web: www.hamzova-lecebna.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: více jak 150 klientů ročně, děti a dospělí, ústavní klientela

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Hanácký dvůr, z.s. Polkovice, Olomoucký kraj

Hanácký dvůr - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii.

Členské číslo ČHS - 9052

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Bc. Pavla Zemanová – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Hanácký dvůr z. s., Polkovice 198, 751 44
Sídlo, kontaktní adresa: Hanácký dvůr z. s., Polkovice 198, 751 44
Telefon: 737 471 127
Email: hipoterapie@hanackydvur.cz
Web: www.hanackydvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů ročně, děti a dospělí, ústavní a ambulantní klientela
Intenzivní víkendy hipoterapie

 -----------------------------------------------------------------------------------
Hipocentrum PN Kosmonosy - Středočeský kraj

HipocentrumStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Psychoterapii pomocí koní.

Členské číslo ČHS - 9017

Petra Černá Rynešová, PhDr. – klinický psycholog, psychoterapie pomocí koní

Adresa provozovny: Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
Sídlo, kontaktní adresa: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
IČ: 00068691
Telefon: 326 715 874, 777621345
Email: hipocentrum@pnkosmonosy.czp.rynesova@centrum.cz
Web: www.plkosmonosy.cz/hipocentrum

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: více jak 200 klientů ročně, dospělí - senioři, ústavní klientela

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
JK POČIN - Kraj Praha

JK Počin - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Paravoltiž a Aktivity s využitím koní.

Členské číslo ČHS - 9010

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení paravoltiže:
Hana Špindlerová – instruktorka, paravoltiž

Adresa provozovny:  V Ráji, Dolní Počernice, Praha 9
Sídlo: Hvozdíková 2573/15, Praha 10, 10600
Kontaktní adresa: Lužická 1276, Úvaly, 250 82
IČ: 68403453
Telefon: 605 285 426
Email: hankaspindlerova@atlas.cz
Web: http://jk-pocin.cz/

Počet koní pro paravoltiž: 1

Klientela: do 100 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela

 
 
Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Aktivity s využitím koní.

Členské číslo ČHS - 9013

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení aktivit s využitím koní:
Mgr. Petra Křížová – instruktorka, aktivity s využitím koní

Adresa provozovny: Skřidla 5, 382 32 Velešín
Sídlo: Adamovská 6, 373 71 Adamov
Kontaktní adresa: Na Zlaté stoce 14, 37005 České Budějovice
IČ: 27002527
Telefon: 774 529 779
Email: konicekcb@seznam.cz
Web: www.konicekcb.webnode.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 100 klientů ročně, děti a dospělí, senioři - ústavní klientela

 
 
Kopýtko, z.s. - Kraj Vysočina

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii a Hipoterapie v rané péči (děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9053

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Mgr. Jitka Dvořáková – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Perky 4, Častrov 394 70
Sídlo, kontaktní adresa: Vratišov 9, 393 01
IČ: 01260421
Telefon: 734 439 090
Email: os.kopytko@seznam.cz
Web: www.oskopytko.cz

Počet koní pro hipoterapii: 3 

Klientela: do 50 klientů, děti v rané péči, ambulantní klientela

 
 
Hiporehabilitace Baneta, z.s. - Pardubický kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii a Hipoterapie v rané péči (děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9036

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Mgr. Hana Onderková – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
Sídlo, kontaktní adresa: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
IČ: 27047784
Telefon: 607 606 172, 736 157 794
Email: oshbaneta@seznam.cz
Web: http://www.stajpucher.cz/

Počet koní pro hipoterapii:

Klientela: do 50 klientů, děti v rané péči, ambulantní klientela
Intenzivní týdny

 
 
Stáj Rozárka, z.s. - Středočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Aktivity s využitím koní, Paradrezuru a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9024

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení AVK, paradrezury a přípravy koní:
Mgr. Veronika Piačková – instruktorka AVK a paradrezury
Ing. Markéta Bílková - instruktorka výcvik koní

Adresa provozovny: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
Sídlo, kontaktní adresa: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
IČ: 270 37 304
Telefon: 724 316 145
Email: stajrozarka@centrum.cz
Web: www.stajrozarka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 150 klientů ročně, děti - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ústavní a ambulantní klientela

 
Stáj Vitality, Vitality Slezsko, s.r.o. - Kraj Moravskoslezský

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii.

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Stanislava Valicová – fyzioterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny: Bystřice 1413, 739 95 Bystřice
Sídlo, kontaktní adresa: Vendryně 1017, 739 94 Vendryně
IČ: 25871129
Telefon: 734 150 972
Email: os.kopytko@seznam.cz
Web: www.jizdarna.vitalityslezsko.cz

Počet koní pro hipoterapii:

Klientela: více jak 200 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela
Příměstské tábory, rekondiční holistic wellness pobyty pro sportovce, programy pro denní
stacionáře dětí i dospělých.

 
 
Svítání, z.s. - Liberecký kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii, Hipoterapii v rané péči (děti mladší 3 let) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9015

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení hipoterapie a přípravy koní:
Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. – instruktorka AVK a paradrezury
Radka Copová - instruktorka výcvik koní

Adresa provozovny: Ekofarma Tanvald, Polní 644, 468 41 Tanvald
Sídlo, kontaktní adresa: Klášterní 870/3, 46001 Liberec
IČ: 68974990
Telefon: 723 698 750, 728 061 974
Email: os-svitani@email.cz
Web: www.os-svitani.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 100 klientů ročně, děti, raná péče - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ústavní a ambulantní klientela
Intenzivní týdny

 
 
Vladykův Dvůr. z.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Aktivity s využitím koní a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9035

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení hipoterapie a přípravy koní:
Mgr. Jindřiška Vladykový – pedagog, instruktorka AVK
Akad. Sochař Stanislav Blecha, Ing. Markéta Schestauberová - instruktorka výcvik koní

Adresa provozovny: Roudenská 2, 370 07 Roudné
Sídlo, kontaktní adresa: Roudenská 2, 370 07 Roudné
IČ: 270 14 568
Telefon: 777 068 872
Email: vladykuv.dvur@gmail.com
Web:  www.vladykuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 11

Klientela: do 150 uživatelů ročně, děti 4,5 – 18 let (max. váha 78kg), ambulantní klientela.
Letní tábory.

 
 
Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - kraj Vysočina

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Aktivity s využitím koní a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9019

 

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za praktickou výuku a vedení hipoterapie a přípravy koní:
Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar – aktivity s využitím koní
Bc. Andrea Vejmělková, Miroslava Bártová, Gabriela Přibylová – příprava koní pro hiporehabilitaci

Adresa provozovny: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
Sídlo, kontaktní adresa: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
IČ: 00600601
Telefon: sekretariát 567 552 123, zookoutek 567 552 299
Email: zookoutek@pnj.cz
Web:  www.pnj.cz/pro-pacienty/terapeuticke-aktivity/hiporehabilitace/
Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: více jak 150 klientů ročně, dospělí. Ústavní a ambulantní klientela (převaha ústavní)

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.